Statystyki

  • Odwiedziło nas: 246732
  • Do końca roku: 72 dni
  • Do wakacji: 248 dni

Postanowienia ogólne

  1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

  2. Szkolny Wolontariat jest inicjatywą skierowaną do uczniów klas IV-VIII, którzy chcą reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy szkolne i charytatywne.

  3. Szkolny Wolontariat  jest grupą działającą bezpłatnie, otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.

  4. SW działa na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem  pod nadzorem Dyrekcji.

  5. Opiekun Szkolnego Wolontariatu to osoba dorosła (nauczyciel/pracownik szkoły), która sprawuje pieczę nad jego członkami, prowadzi zebrania, warsztaty, przygotowuje poszczególne zadania, będąc jednocześnie wolontariuszem.

  6. Wolontariusz Szkolnego Wolontariatu to osoba dobrowolnie i bezinteresownie pomagająca innym. Pracuje ochotniczo oraz bez wynagrodzenia pieniężnego i jakiegokolwiek innego.