Statystyki

 • Odwiedziło nas: 246736
 • Do końca roku: 72 dni
 • Do wakacji: 248 dni

Cele i zadania

 1. Celem działalności Szkolnego Wolontariatu jest uwrażliwianie uczniów na krzywdę drugiego człowieka oraz aktywizacja ich do niesienia pomocy potrzebującym, a także rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
 2. Celem Wolontariatu  jest także włączanie uczniów w działalność wolontaryjną na rzecz potrzebujących, z uwzględnieniem ich poziomu kompetencji oraz wieku.
 3. Zadaniami Szkolnego Wolontariatu są:
        •                                                                   zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu;
        •                                                                   nauka reagowania na problemy społeczne;
        •                                                                   kształtowanie postaw prospołecznych;
        •                                                                   pomoc potrzebującym;
        •                                                                   promowanie idei bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka;
        •                                                                   działanie na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa poprzez edukację uczniów w zakresie pierwszej
                                                                            pomocy i profilaktyki zdrowotnej;
        •                                                                   kształtowanie poczucia odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
        •                                                                   upowszechnianie idei pamięci narodowej .

4. SW wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

5. SW prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.

6.SW  organizuje spotkania opiekuna  z wolontariuszami  w zależności od potrzeb.