Statystyki

 • Odwiedziło nas: 246741
 • Do końca roku: 72 dni
 • Do wakacji: 248 dni

Gminny Konkurs Przyrodniczy

II miejsce dla Emilki Koci

21.06.2016r w Urzędzie Gminy odbyło się wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów dla uczestników Gminnego Konkursu Przyrodniczego "AS", który odbył się w naszej szkole 19.05.2016r. już po raz XV.

Konkurs jest organizowany dla uczniów klas V szkół podstawowych z gminy Mirzec zainteresowanych przyrodą.
Celem konkursu jest:

 • Rozwijanie wśród uczniów zainteresowań przyrodniczych.
 • Ćwiczenie umiejętności pokonywania trudności i rozwijanie dojrzałości emocjonalnej
 • Kształcenie świadomości, że wiedza jest bogactwem i wpływa na wzrost  
  poczucia własnej wartości i wyższą samoocenę człowieka.
 • Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania i pogłębiania wiedzy.
 • Uczenie zasad szlachetnego współzawodnictwa.
 • Stworzenie nauczycielom możliwości doskonalenia form i metod pracy 
  z uczniem zdolnym.

W tym roku szkolnym w konkursie wzięło udział 15 uczniów z 7 szkół gminy Mirzec (Mirca, Małyszyna, Tychowa Starego Gadki, Trębowca, Jagodnego, Osin).

Do konkursu przystąpiły dwie uczennice klasy piątej z  naszej szkoły.

Emilia Kocia zajęła II miejsce a Oliwia Szydełko zdobyła wyróżnienie.

Do konkursu uczennice przygotowywała nauczycielka przyrody pani Maria Bernatek.