Statystyki

  • Odwiedziło nas: 259484
  • Do końca roku: 337 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Super sprzęt - tablica interaktywna

 Cenny dar

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem od dnia 20.10.2011r. wykorzystuje w codziennej pracy nowy sprzęt multimedialny.

W ramach Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji 2011 Urząd Marszałkowski w Kielcach przekazał szkole interaktywny zestaw multimedialny o wartości 18.857 zł.


Korzystanie z interaktywnego zestawu wpłynie na:

- rozwój umiejętności posługiwania się technologią informacyjną i umiejętności uczenia się

- uatrakcyjni proces dydaktyczny w szkole

- wpłynie na rozwój niezbędnych kompetencji kluczowych

- pobudzi rozwój uzdolnień i predyspozycji twórczych

- zestaw daje możliwości polisensorycznego nauczania toteż podniesie szanse i efekty pracy
  dzieci  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 - nowy sprzęt podniesie atrakcyjność zajęć pozalekcyjnych i imprez w Muzeum Pamiątek
   Regionalnych