Statystyki

  • Odwiedziło nas: 259495
  • Do końca roku: 337 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Święto Integracji

To już 10 lat Szkoły Integracyjnej

14.12.2011r. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem świętowała niecodzienną uroczystość – 10-tą rocznicę utworzenia w szkole klas integracyjnych.

W województwie świętokrzyskim była to wówczas pierwsza wiejska szkoła integracyjna.


Na tę okazję uczniowie naszej szkoły przygotowali interesujący
i sugestywny program artystyczny: m.in. zabawę w „Jagódki” (kl. I), inscenizację baśni „Dziewczynka z zapałkami” (kl. II-VI) oraz taniec rosyjski „Kazaczok” (kl. IV-VI).Najciekawsze momenty i wspomnienia z dziesięciu lat istnienia integracji wyrażała prezentacja multimedialna „Bóg się nie pomylił”.


Na uroczystości gościli: wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka, sekretarz gminy Marta Ziomek, wiceprzewodniczący rady Mirosław Seweryn, radna powiatowa Krystyna Król, miejscowy radny Antoni Derlatka, sołtys Jagodnego Teresa Sieczka, kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Obsługi Szkół i Przedszkoli Agata Mundzik, dyrektor mirzeckiego gimnazjum Teresa Gach i jej zastępczyni Wiesława Ziewiecka, pracownicy Ośrodka Zdrowia w Jagodnem, dyrektor Przedszkola w Jagodnem Renata Dziurzyńska, była dyrektor szkoły Barbara Pacek, rzeźbiarka i poetka Elżbieta Jach, byli nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Jagodnego, uczniowie i przedszkolaki.


Dyrektor Szkoły Beata Stefańska przypomniała historię tworzenia
i funkcjonowania szkoły integracyjnej. Podziękowała ówczesnej Radzie Gminy Mirzec i byłemu wójtowi gminy  Panu Bogusławowi Nowakowi za życzliwość i wsparcie w organizowaniu placówki, Kuratorium Oświaty w Kielcach i Centrum Pomocy  Psychologiczno- Pedagogicznej w Warszawie za pomoc merytoryczną we wdrażaniu przedsięwzięcia. Dyrektor powiedziała: „W naszej szkole uczymy się na co dzień wiary, zrozumienia, pokory i tworzenia międzyludzkich więzi (…) Cieszymy się, że święto możemy obchodzić z naszymi przyjaciółmi. Wasze wsparcie dodaje nam sił”.

Uroczystość prowadzili: Joanna Serafin – nauczycielka i Konrad Sieczka – rodzic.

W trakcie części oficjalnej występujący przed zgromadzonymi powiedzieli min.:
”Wszyscy jesteśmy dziećmi jednego Boga” – Anna Sieczka przewodnicząca Rady Rodziców.
”Moja córka ma w tej szkole najlepszych nauczycieli i najlepsze warunki rozwoju. Czy będzie miała je w przyszłości, zależy od istnienia tej wspaniałej placówki” – Jolanta Kosno, mama niepełnosprawnej Ali.

„Miej serce i patrzaj w serce” – wójt Marek Kukiełka.

„Przyjaciel jest tym, kto mnie bardzo dobrze rozumie i mimo to akceptuje, jest ze mną w trudnych chwilach” – Małgorzata Bernatek i Rafał Witkowski – uczniowie.

Część oficjalną zakończyło uroczyste przekazanie szkole sprzętu multimedialnego: interaktywnej tablicy i wysokiej klasy komputera z łączem internetowym (18.857 zł) pozyskanych ze Świętokrzyskiego Programu Wspierania Rozwoju Edukacji 2011 realizowanego przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski w Kielcach. Swój wkład w pozyskanie środków miał również wójt Marek Kukiełka. Wstęgę na multimedialnej tablicy przecięli uczniowie: Agnieszka Sikora i Konrad Sodel w asyście wójta oraz przedstawicieli nauczycieli i rodziców.


A potem wszyscy udali się na pyszne słodkości i regionalne potrawy serwowane przez rodziców – najwierniejszych przyjaciół tej niezwykłej szkoły.