Statystyki

  • Odwiedziło nas: 259488
  • Do końca roku: 337 dni
  • Do wakacji: 148 dni

Laureaci Konkursu Przyrodniczego

Sukces przyrodniczy


Finalistami  X  Konkursu Przyrodniczego „Wiedzy o lesie” który odbył się 20  marca 2012 roku w Skarżysku zostało dwoje uczniów naszej szkoły:

Damian Potrzeszcz (2 miejsce, nagroda radiomagnetofon Philips) i Gabriela Stefaniak (6 miejsce, nagroda książkowa).  


Uczniowie Ci zasługują na szczególne gratulacje gdyż będąc uczniami klasy V skutecznie rywalizowali z uczniami klas VI-tych ze szkół podstawowych z powiatu Skarżysko.

Do konkursu przygotowywali się pod opieką nauczyciela przyrody pani Marii Bernatek.

Konkurs "Wiedzy o lesie" jest organizowany dla uczniów klas VI zainteresowanych przyrodą i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie reprezentanci poszczególnych szkół rozwiązują test obejmujący wiadomości i umiejętności przyrodnicze wykraczające poza program nauczania przyrody w szkole podstawowej głównie o treści związane z  pracą i rolą leśnika, biologią zwierząt leśnych, ochroną przyrody, zarządzaniem lasami państwowymi.
Do drugiego etapu przechodzi 20 najlepszych uczniów.
Drugi etap jest praktyczny i polega na rozpoznawaniu pospolitych gatunków drzew na podstawie liści, owoców, nasion, przekrojów pni,  rozpoznawaniu gatunków leśnej flory i fauny na podstawie zdjęć, znajomości darów polskich lasów, znajomości zależności pokarmowych, znajomości warstwowej budowy lasu i jego mieszkańców.