Statystyki

 • Odwiedziło nas: 251505
 • Do końca roku: 31 dni
 • Do wakacji: 207 dni

Misja szkoły

 

 1. Dysponujemy: bardzo dobrą bazą lokalową, dużymi, przestronnymi salami lekcyjnymi, salą gimnastyczną z zapleczem, boiskiem asfaltowym i trawiastym, salą rehabilitacyjną, gabinetami rewalidacji indywidualnej, sprzętem do badania słuchu i prowadzenia terapii metodą Tomatisa, licznymi, atrakcyjnymi pomocami dydaktycznymi.
 2. Kadra szkoły to wysoko wykwalifikowani nauczyciele, stale rozwijający swoje umiejętności.
 3. Oferujemy uczniom udział w różnych zajęciach pozalekcyjnych.
 4. Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przedmiotowych, artystycznych
  i zawodach sportowych.
 5. Organizujemy wiele imprez szkolnych, uroczystości, spotkań z kulturą 
  i wycieczek turystyczno - krajoznawczych.
 6. Placówka organizuje programowe nauczanie języka angielskiego od klasy I, zajęcia dydaktyczne - wyrównawcze i rewalidacyjne.
 7. Wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci z niedosłuchem, chorobami przewlekłymi, upośledzeniem
  w różnym stopniu, porażeniem mózgowym.
 8. Efektywnie przygotowujemy uczniów do dalszych etapów kształcenia.
 9. Kształtujemy umiejętności współistnienia w grupie rówieśniczej i społecznej przez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania wolnego czasu.
 10. Naszych uczniów przygotowujemy do sprawnego funkcjonowania
  we współczesnym świecie.
 11. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom rodziców.
 12. Cenimy współpracę za środowiskiem lokalnym.
 13. Rzetelnie realizujemy cele i zadania zawarte w ustawie o systemie oświaty, własnym programie wychowawczym i wewnątrzszkolnym systemie oceniania.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

Zostań uczniem naszej szkoły.